Tehnološko okoljski in logistični center d.o.o.
Dekani 3a, SI-6271 Dekani

Voda

Spisek preskusnih metod

Izdaja: 2
Datum izdaje: Januar 2018

Pitna voda

Parameter
Prosti klor dioksid
Električna prevodnost
Temperatura
Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost)
Vonj
Okus
Barva
Motnost
Amonij
Permanganatni indeks – »oksidativnost«
Nitrit
Escherichia coli (E.coli)
Koliformne bakterije
Clostridium perfringens
Intestinalni enterokoki
Število kolonij pri 36°C
Število kolonij pri 22°C
Preskusne metode
Kolorimetrija
SIST EN 27888
SIST DIN 38404-4
SIST ISO 10523
SIST EN 1622
SIST EN 1622
SIST EN ISO 7887 (metoda B)
SIST EN ISO 7027
SIST ISO 7150-1
EN ISO 8467
SIST EN 26777
SIST EN ISO 9308-1
SIST EN ISO 9308-1
SIST ISO 14189
SIST EN ISO 7899-2
SIST EN ISO 6222
SIST EN ISO 6222

Opomba: Metode označene s krepko spadajo v obseg akreditacije.Morje

Parameter
Escherichia coli
Intestinalni enterokoki
Preskusne metode
SIST EN ISO 9308-1
SIST EN ISO 7899-2

Opomba: Metode označene s krepko spadajo v obseg akreditacije.