Tehnološko okoljski in logistični center d.o.o.
Dekani 3a, SI-6271 Dekani

Plini (UNP)

Spisek preskusnih metod

Izdaja: 2
Datum izdaje: Januar 2018


Plini (UNP)

Preskušana lastnost
Sestava
Oktansko število (MON)
Parni tlak
Spodnja in zgornja kalorična vrednost
Prisotnost proste vode
Izparilni ostanek pri 40°C
Gostota
Preskusne metode
SIST EN 27941
SIST EN 589
SIST EN ISO 8973
SIST EN ISO 6976
SIST EN 15469
SIST EN 15471
SIST EN ISO 8973