Tehnološko okoljski in logistični center d.o.o.
Dekani 3a, SI-6271 Dekani

Goriva

Spisek preskusnih metod

Izdaja: 4
Datum izdaje: 12.8.2021


Dizelsko gorivo
Kurilno olje ekstra lahko
Neosvinčeni motorni bencini
Biodizel
Testi staranja goriv
Letalsko gorivo- Jet A1
Letalsko gorivo- 100LL