Tehnološko okoljski in logistični center d.o.o.
Dekani 3a, SI-6271 Dekani

Predstavitev podjetja

TOC je tržno usmerjeno podjetje, ki opravlja storitve s področja tehnoloških in ekoloških raziskav ter zagotavljanja kakovosti. Razvoj in delo centra temeljita na prenosu in uveljavitvi bazičnih raziskav in novih spoznanj v tehnološko prakso.

Analitski laboratorij

Laboratorij sodeluje v mednarodnih medlaboratorijskih primerjalnih shemah in s slovenskim inštitutom za standardizacijo. Redni odjemalci naših laboratorijskih storitev so kontrolne hiše SGS, Saybolt in Bureau Veritas.

Projekt CAPS

CAPSorb:

Ekološki absorbenti za čiščenje
trdih in vodnih površin